مرور برچسب

#تیتر_طنز

سال ٩٩ چگونه گذشت؟

مردم: «مرغ و گوشت رو ول کنید، به ما فقط نخ و سوزن برسونید!» کرونا: «درسته تو جهان رو به افولم اما عوضش تو ایران امنیت دارم!»…