مرور برچسب

جعیت هلال احمر

غم 18 ساله شد

کم‌سن و سال‌ترین بازماندگان بم، حالا 18 ساله شده‌اند، دیپلم‌شان را گرفته‌اند و شاید دانشجوی ترم اول یا دوم دانشگاه باشند.