مرور برچسب

جمعيت هلال احمر

همه با هم هستیم

روز جهانی «سازمان‌های مردم‌نهاد» بهانه‌ای شد برای اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هلال ‌احمر جمع زیادی از تشکل‌های مردم‌نهاد را دور هم…