مرور برچسب

جنایت بی‌دقت

اسکاری‌ها به صف!

به سیاق همه ساله فیلم‌های زیادی آرزوی حضور در رقابت اسکار را دارند. اما از این میان این تاج تنها بر سر یک فیلم خواهد نشست. اما…