مرور برچسب

جنگ

کلمات سرنوشت ساز

آنچه جنگ را راهبری می‌کند استراتژی‌های درست در قالب مفاهیم و جملات هستند که مسیر را برای پیروزی می‌گشایند. امام خمینی(ره) رهبری…