مرور برچسب

جهاد کشاورزی

بازار شکر تنظیم شد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون با عرضه ۳۰ هزارتن شکر با نرخ مصوب در بازار مشکل کمبود…