مرور برچسب

جوانان هلال احمر

شوق نجات در لباس خدمت

هر کدام از 10جوان هلال‌احمری که در اختتامیه جشنواره تندیس فداکاری روی سن ایستادند و تندیس خود را در دست گرفته بودند، تجربه‌هایی از…

اینجا صحبت عشق است

یکی از اولین گروه‌های داوطلب هلال‌احمری که در بحث کرونا وارد میدان کمک شدند داوطلبان هلال‌احمر قم بودند. استانی که اولین ناقوس مرگ…

تهران تا طبس

حسن خراشادی، از اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی مسیر هزار کیلومتری تهران تا طبس را برای انتقال پیام صلح‌ودوستی رکاب‌زنی…