مرور برچسب

حادثه کوهستان

26 ساعت نفسگیر

هر سال زمستان با شروع فصل بارش‌های کوهستان، حوادث در کمین کوهنوردان به انتظار می‌نشیند. کوهنوردانی که بدون همراه داشتن تجهیزات…

سرمای سخت سنگ‌سیاه

منطقه کوهستانی شمیران، سال‌هاست به‌عنوان پرحادثه‌ترین منطقه کوهستانی کشور شناخته شده است. نزدیکی به بافت شهری تهران، تردد بالای…