مرور برچسب

حشمت الله عسگری

عرضه مرغ ۳ برابر شد

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: «مشکلی برای عرضه مرغ نداریم و حدود سه برابر روز‌های عادی مرغ در حال عرضه است که…