مرور برچسب

حقابه

مرگ هامون نزدیک است

سال‌هاست لب هامون تَر نشده به آب. قایق‌ها به اعتصاب پشت کرده‌اند به آفتاب. جای آب و تورهای ماهیگیری را خارها پر کرده‌اند. خارهایی…