مرور برچسب

حقوق بشر

قلبِ واقعیت

سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش منتشرشده از سوی سازوکار موسوم به هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی را به‌شدت محکوم کرد و تکرار ادعاهای…

مأموریتِ ژنو

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: رهبران گروه‌های فلسطینی برای اداره غزه پساجنگ روش‌های…

وهن مفاهیم حقوق بشر

وزیر امور خارجه ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی دانست و خواستار…

رسوایی بزرگ سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، همبانی بودن رژیم غاصب صهیونیستی در طرح و تصویب این قطعنامه…