مرور برچسب

حمایت از حیوانات

جوجه دارکوب‌ها

این جوجه دارکوب‌ها که از رنگ قرمز روی سرشان قابل تشخیص هستند، با جیغ‌زدن درخواست کمک می‌کردند. آنها درحالی در جنگل پیدا شدند که…