مرور برچسب

حمله

خط قرمز

نماینده ایران در سازمان ملل متحد، خبر ارسال پیام‌های متعدد از سوی آمریکا به ایران در دو روز گذشته را رد و اعلام کرد که هر حمله‌ای…