مرور برچسب

حمله

زخم ناسور «زینب»

آدینه سیاه پنجم مهرماه‌ سال 98 در ذهن زینب حک شده است. از داستان جدال دانش‌آموز کلاس اولی با مرگ 14 ماه می‌گذرد. داستانی که خیلی…