مرور برچسب

حمل و نقل عمومی

اتوبوس هوایی مکزیکی

مکزیکوسیتی اولین خط اتوبوس کابلی را که استفاده از آنها پیش از این منحصر به توریست‌ها و پیست‌های اسکی بود، برای محلات فقیرنشین حومه…

نفت در برابر اتوبوس

واردات اتوبوس با تهاتر نفت. این تازه‌ترین راهکار برای کمک به ناوگان زهوار دررفته حمل‌ونقل عمومی پایتخت است، که به گفته استاندار…