مرور برچسب

حوادث پاییز 1401

وهن مفاهیم حقوق بشر

وزیر امور خارجه ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی دانست و خواستار…