مرور برچسب

حکم دادگاه

عزاداران سیل

21 ماه گذشت. از آن عیدی که به عزا تبدیل شد. عیدی که تمام ایران را داغدار کرد. از آن همه شور، اشتیاق، سفر و تفریح تنها تن‌هایی که…