مرور برچسب

حیاتی

نماد خبری صداوسیما

در پی نشر خبری بی‌ادبانه درباره بریتانیا و با موضوع برگزیت از سوی مهمترین گوینده خبری سیما که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت، آقای…