مرور برچسب

خانه سینما

امین تارخ سکته کرد

یکی از اعضای کادر درمان بیمارستانی در پایتخت شامگاه دوشنبه با تائید خبر بستری شدن امین تارخ در این مرکز اعلام کرد او به دلیل سکته…

یک جشن پرحاشیه

جمعه این هفته جشن بود، جمعه سینما بود، جمعه جشن سینما بود. جمعه‌ای که باز مثل چند‌سال پیش، مثل جشن‌ها و جشنواره‌های دو سه‌سال پیش،…