مرور برچسب

خانه هلال

اینجا خانه دوم ماست

تنها خانه هلال روستاهای شمیران تهران، از بدو تأسیس سر شلوغی دارد؛ اهالی روستای «کندعلیا» و دیگر روستاهای این منطقه، بلافاصله بعد…