مرور برچسب

خاورمیانه

پا جای پای آمریکا

«شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری خلق چین در واپسین روزهای هفته گذشته برای شرکت در دو نشست _کشورهای عربی و  کشورهای حاشیه خلیج فارس_  به…