مرور برچسب

خاکسپاری

جان پدر تنها نیستی!

همه به صف شدند؛ دوشادوش هم. ایرانی و افغانستانی در کنار هم برای دو کودک جانباخته افغانستانی در نورآباد ممسنی به نماز ایستادند.…