مرور برچسب

خبرنگاران

باخبر از دل بحران

در کنار امدادگرانی که هنگام وقوع بحران یا حادثه‌ای، دست از همه چیز شسته و راهی مأموریت‌های امدادی می‌شوند، عده‌ای با ثبت و ضبط این…