مرور برچسب

خبر

بزرگ‌تر از صفر

قبل از ورود به بحث اصلی به این سوال پاسخ دهید: «اگر رسانه و روزنامه‌ای داشته باشیم که به جز خبرهای خوب چیز دیگری به اشتراک نگذارد،…