مرور برچسب

خمینی شهر

یکشنبه‌های مهربانی

قدیمی‌ترین خاطرات داوطلبانه هلال احمری‌ها در خمینی‌شهر، به اولین روزهای تأسیس هلال ‌احمر در استان اصفهان و بعد، تأسیس شعبه…