مرور برچسب

خواننده

صفت به اعدام محکوم شد

حمید صفت بعد از فرازونشیب‌های جنجالی‌اش، درنهایت با حکم هیأت قضائی به قصاص محکوم شد. رپری که بعد از حاشیه‌های زیاد پرونده‌اش، صبح…