مرور برچسب

خودروسازان

رابطه از نوعی دیگر!

یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر…

کنایه اتوبوسی!

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اتوبوس با کیفیت می‌خواهیم، گفت: اتوبوسی نمی‌خواهیم که در کنار خیابان خراب شود.