مرور برچسب

خودروساز

سایپا تذکر گرفت

مطابق با راستی آزمایی‌ها موضوع احتکار و دپوی خودروها توسط این خودروساز منتفی بود اما روند تجاری سازی و صدور فاکتور برای ارائه…