مرور برچسب

خوزستان

همه پای کار امداد

در پی بارندگی‌های شدید و بی‌سابقه رگباری در بسیاری از مناطق خوزستان، بسیاری از شهرها از جمله اهواز و دزفول دچار آبگرفتگی شدید…