مرور برچسب

خیرین

اوجِ اعتماد

دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره به کمک ۹۰۰ میلیاردی خیرین به فعالیت‌های مردمی هلال احمر، سرمایه اجتماعی هلال احمر را تاریخی دانست.