مرور برچسب

دانشگاه

بدتر از پولی شدن

یک کانال تندرو در نقد پولی شدن دانشگاه و تحصیل است که: با رتبه ۵۸هزار، هر ترم ۶۰میلیون تومان می‌دهد و در پردیس «دانشگاه تهران»،…