مرور برچسب

دانشگاه

شعار جای سوال!

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، که ظهر روز گذشته در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حاضر شده…