مرور برچسب

داوطلب

طلاب یاریگر

تیتر خبر این بود: «طلاب یاریگر». عکس هم تصویری از تعدادی از طلاب را نشان می‌دهد که با حضور در یکی از بیمارستان‌‌های کشور اقدام به…