مرور برچسب

داوطلب

اینجا سرای محبت است

سیدجعفر مظلومی‏، مرد 50 ساله‌ای که یک خیریه عجیب و غریب دارد بنام «خیریه انسانی فرهنگی». دفتر این خیریه که حیاط مسقف خانه‌اش است،…