مرور برچسب

دختر بلوچ

«حوا» چپ‌دست می‌شود

آخرین روزهای تیرماه بود که خبر حمله گاندو به «حوا» منتشر شد. حادثه تلخی که باعث شد این دختر 10 ساله باقی عمرش را معلول باشد. گاندو…