مرور برچسب

دریاچه

زیبای سمی در ترکیه

از بالا شبیه دریاچه‌‌ای استوایی و فیروزه‌ای رنگ است. اما این دریاچه، واقع در نزدیکی «یاتاگان» در جنوب‌غربی ترکیه، باعث نگرانی…