مرور برچسب

دریای خزر

ساحل‌نشینی زباله‌ها

آخرین سنگرها را هم فتح و  تا 20متری ساحل پیشروی کرده‌اند. قلمروگشایی‌شان به ساختمان‌های مسکونی، اداری و ویلاهای تفریحی رسیده.…