مرور برچسب

دزدی

سرقت‌ با یک بشکن!

نمی‌تواند سرقت را کنار بگذارد. از طرق مختلف، راه ‌‌و روش و زیر و بم انواع سرقت‌ها را آموخته است. ادعا می‌کند که به راحتی می‌تواند…