مرور برچسب

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس ‌جمهوری

برادرم عیسی!

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی تأکید کرد: با بازگشت به آموزه‌های مشترک ادیان الهی که خیر فردی و…