مرور برچسب

دهه فجر

پرواز انقلاب

اوایل بهمن 57 خبر تصمیم آیت‌الله خمینی در بازگشت به کشور منتشر شد. اقدامات فراوانی از تهدید به انفجار هواپیما گرفته تا وقوع…