مرور برچسب

دورکاری

اتاق کار من در باغ

چه کسی فکر می‌کرد روزی انباری گوشه باغ به یک اتاق کار مدرن و مجهز تبدیل شود؟ شاید در نظر اول این اتاقک شبیه یک انباری برای وسایل…

اندر مصائب دور‌کاری

چند ساعت کار کردن در فضای غیراستاندارد با وضعیت بدنی نامناسب شاید مشکلی ایجاد نکند اما اگر هفته های دورکاری به ماه ها تبدیل شود و…