مرور برچسب

رئیس شورای رقابت

خودرو گران می‌شود

رئیس شورای رقابت گفت: «اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه‌ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند…