مرور برچسب

رسانه‌های خارجی

ضرورت قطعی

همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، رسانه‌های جهان امروز(جمعه) به پوشش اخبار این رویداد مهم پرداختند.