مرور برچسب

رهبر معظم انقلاب

راه روشن است

با حلول ماه شوال، مردم ایران، نماز پرشکوه عید فطر را به پاس یک ماه طاعت وعبادت، در سراسر کشور اقامه کردند.