مرور برچسب

رژه

به نام ایران

رژه بزرگ روز ارتش با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پادگان مرکز پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در لویزان برگزار شد.