مرور برچسب

رکورد گینس

دونده‌ای که نخوابیده

لیلا مهداد-  سال‌هاست خواب ندید. هفده سالی است شب را به روز، روز را به شب دوخته. خاطره‌ای مبهم از خواب‌دیدن دارد. از روزهایی که…