مرور برچسب

رییس جمهوری

 رییس جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از مجتمع مس سونگون ورزقان، در پاسخ به مطالبه یکی از کارگران مبنی بر اینکه که یک درخواست…