مرور برچسب

رییس جمهوری

بید بلند افتتاح شد

رئیس‌جمهوری گفت: «همین طور که این دولت دارد فعالیت را  انجام می‌دهد همزمان مسیر را برای دولت بعدی هموار می‌کند که کار مهم ماست…