مرور برچسب

زنان

زنان در قاب داوطلبی

«زنان» و «داوطلبی» دو ملاک معتبر توسعه‌یافتگی در دنیای امروز است. ‏گزارش‌های مختلف مربوط به توسعه انسانی نشان می‌دهد که هر چقدر…