مرور برچسب

ساخت مسکن

اجاره‌داری شهرداری!

شهروندآنلاین- مشکل مسکن و  اجاره‌نشینی؛ دغدغه‌ای که از شهرهای بزرگ خود را به شهرهای کوچک کشاند. مسأله‌ای که هرازگاهی طرحی را روانه…