مرور برچسب

ساخت و ساز

همه‌چیز قانونی است

لیلا مهداد- «ما منکر تخریب باغات نیستیم.» به گفته فرماندار بم افراد سودجو  همه‌جا حضور دارند و از شرایط به نفع خود استفاده…