مرور برچسب

سازمان بهداشت جهانی

غزه در آتش و خون

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی با تاکید به اوضاع اسفناک نوار غزه و بمباران های مداوم آن توسط رژیم صهیونیستی خواستار آتش بس فوری در این…