مرور برچسب

سازمان ملل

کودتا در میانمار

ارتش موضوع ادعای خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش‌بودن نتایج انتخابات اخیر را در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات ارایه داده، اما…